Ga naar de inhoud

Onze partners

Een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties realiseren we natuurlijk niet alleen.
Lees hier meer over de organisaties die ons op verschillende manieren helpen.

Landgoed Zonheuvel

Zorgt ervoor dat wij op deze mooie plek evenementen kunnen organiseren

Leert ons alles over duurzaam bosbeheer en bomen

Zorgt er samen met ons voor dat er meer bomen gepland kunnen worden

Sponsort ons met donaties van hun deelnemers die o.a. hardlopen op Landgoed Zonheuvel

Zorgt ervoor dat wij goed zichtbaar zijn op het landgoed door mooie borden en banners

Helpt ons onze boodschap te verspreiden bij de bezoekers van het landgoed en andere partners

Helpt ons met herkenbaar zijn door het ontwerpen van ons logo en ondersteuning bij de website

Wil je ook partner van ons worden?
Mail naar info@treestobe.nl voor de mogelijkheden.